DISSERTATION  

Esengil, Z. (2017). Antalya’da 1980 sonrası yaşanan dönüşümün kavramsal izdüşümleri, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul (Tez Danışmanı: Hüseyin Kahvecioğlu).Esengil, Z. (2009). Planlama ve tasarım sürecine katılımın kamusal projeler bağlamında irdelenmesi: Antalya kent merkezi örneği, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul (Tez Danışmanı: Hüseyin Kahvecioğlu).  

BOOKS  

Esengil, Z. (2010). Planlama ve Tasarım Sürecinde Katılım: Antalya Örneği, MO Antalya Şubesi Yayınları 13/1, Maraton Matbaası, Antalya.MO Antalya Şubesi (2012). 4 Çözüm 4 Proje, IABA Yayınları, Editor: Zeynep Esengil, Mimarlık Vakfı Yayınları, İstanbul.  

ACADEMİC PUBLICATIONS   

Esengil, Z ve Kahvecioğlu, H. (2016). Antalya’da 1980 sonrası yaşanan dönüşümün kıyıdaki izdüşümleri. TasarımKuram Dergisi.  

Esengil, Z ve Kahvecioğlu, H. (2016). Kırsal göçmenin hikâyesi üzerinden bir gecekondu mahallesinin 1980 sonrası dönüşümü. NWSA Social Sciences, 11(3), 210-225.Esengil, Z. (2009). Planlama ve yapılaşma faaliyetlerinin karar alma süreçlerine yerel aktörlerin katılımı. Batı Akdeniz Mimarlık (42), 31-37.  

Esengil, Z. ve Kutluca, A. K. (2010). Kentsel koruma odaklı yenileme çalışmalarında katılımcı bir yaklaşım: Nürnberg kent modeli. Kmim (5), 72-77.  

OTHERS 

Esengil, Z.(2016). Türkiye’nin İlk Expo’su Şaşırtmadı! Expo 2016 Antalya’dan İzlenimler. Mimarlık Dergisi (390),

Esengil, Z.(2015). AHÇ Evi. Yapı Dergisi(408), 146-152.

Esengil, Z.(2015). Antalya gerçek bir kent ise onu üreten kim?. Arkitera.

Esengil, Z.(2012). Kaş Halk Çarsısı. Yapı Dergisi(372), 118-121.

Esengil, Z.(2011). Beyaz Konteyner: Yap sök tekrar kullan. XXI Mimarlık Tasarım Mekan (105), 6.

Esengil, Z.(2010). Ekistik 2009 Kongresi’nden izlenimler. Mimarlık Dergisi(351), 15-17.